Όροι Χρήσης

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στο www.vassilikifoudouli.com

To www.vassilikifoudouli.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης χειροποίητων   τσαντών και άλλων δερμάτινων ειδών μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρεία     “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΙΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ¨”, e-mail info@vassilikifoudouli.com , AΦΜ 996986550 που  εδρεύει στην οδό Πλατεία Αιγύπτου αρ.1, ΤΚ 104 34 , ΑΘΗΝΑ , ΑΜ6350311 .

Πριν την περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο και την είσοδο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια και που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικοί και συνεπάγονται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση για όσους επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την επιχείρησή μας. Οι παρακάτω όροι, συνιστούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρία μας, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υπουργική Απόφαση 31619οικ/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Οι όροι αυτοί καθορίζουν την έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας μας έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας της, καθώς και έναντι όσων επιθυμούν να προμηθευτούν προϊόντα μέσω του e-shop διαμορφώνοντας και διέποντας την όποια συναλλακτική σχέση δημιουργηθεί εφεξής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ενημέρωση των χρηστών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να προμηθευτούν από την εταιρεία μας. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, τους όρους πωλήσεων και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, καλείστε, πριν προχωρήσετε την περιήγησή σας ή την χρήση του, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@vassilikifoudouli.com ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της εταιρείας +30.211 111 0423 ή στην ως άνω ταχυδρομική μας διεύθυνση στην Αθήνα.

Η πρόσβαση στη σελίδα του  www.vassilikifoudoulicom  δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

 H “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων εκ μέρους σας.

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η αγορά εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο σε χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις κι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση του δικτυακού τόπου από ανήλικους, καθότι δεν είναι σε θέση να πιστοποιεί την ταυτότητα των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε προσεκτικές και ακριβείς περιγραφές των προϊόντων κατά τρόπο εύληπτο, ώστε να μην είναι δυνατόν κανείς να παραπλανηθεί όσον αφορά το πραγματικό μέγεθος, την αξία, την ποιότητα και την αυθεντικότητα κάθε προϊόντος.

2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του δικτυακού τόπου, του πληροφοριακού υλικού, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων εικόνων, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της  "ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ“ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (εκτός από τα σημεία που επιτρέπουμε), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της  “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ”

 Το λογότυπο και διακριτικό γνώρισμαVassiliki Foudouli Handcrafted Leather Accessories που αντιπροσωπεύει τα προϊόντα μας, είναι αποκλειστικό εμπορικό σήμα της  “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή του στην ιστοσελίδα  www.vassilikifoudouli.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Οι απεικονίσεις, τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα των εταιρειών που εκτίθενται στο  www.vassilikifoudouli.com , αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εν λόγω εταιρειών.

3.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής τους ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να την επισκέπτονται χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή την ταυτότητά τους. Ωστόσο, όταν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, η δήλωση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών θα ζητηθεί από τους χρήστες να δηλώσουν Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές με τους χρήστες της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση προβλέπεται από το νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση,  www.vassilikifoudouli.com δεν συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, όπως τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα θρησκευτικά ή πολιτικά φρονήματα, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, το ποινικό μητρώο κ.λ.π..

4.NEWSLETTER

Το www.vassilikifoudouli.com  παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω γνωστoποίησης του e-mail τους στο newsletter του. Με την εγγραφή τους οι χρήστες επισκέπτες ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα , τις προσφορές , τα εκπτωτικά κουπόνια καθώς και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εγγραφή στο newsletter ισοδυναμεί  με συγκατάθεση του χρήστη για την αποστολή όλων των ως άνω αναφερομένων  πληροφοριών που αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες στο προσωπικό του e-mail. H συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε.

5.COOKIES

Το www.vassilikifoudouli.com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που στέλνονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την περιήγηση του χρήστη στο διαδίκτυο. Τα Cookies είναι σχεδιασμένα ως αξιόπιστοι μηχανισμοί για να θυμούνται οι ιστοσελίδες πληροφορίες (όπως τα προιόντα που προστίθενται στο καλάθι αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα) ή για να καταγράφουν το ιστορικό περιήγησης του χρήστη (περιλαμβανομένης της καταγραφής των ιστοσελίδων που επισκέφτηκε στο παρελθόν).

Η εγκατάσταση των Cookies είναι δυνατή μόνο μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και αφού έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του. Το www.vassilikifoudouli.com επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσουν την περιήγηση χωρίς την αποστολή των Cookies στον διακομιστη.

6.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, με υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης.  

 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία κάνει χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Καμιά πληροφορία των πελατών δεν χρησιμοποιείται από τρίτους. Κάθε πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους. Για την ασφάλεια κάθε χρήστη, πρέπει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η  “KYKΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ” δεν αποθηκεύουν με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών.Στο κατάστημα μας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει τρόπο πληρωμής μέσω του συστήματος PAYPAL.

  Κατά τη διάρκεια της online πληρωμής ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης, που ανήκει αποκλειστικά στο PAYPAL, το οποίο αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το www.vassilikifoudouli.com  όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Ενόψει των ανωτέρω η “KYKΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση πιστωτικών καρτών στο δικτυακό τόπο www.vassilikifoudouli.com, καθώς η πληρωμή διενεργείται σε ιστοσελίδα της PAYPAL, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη φύλαξη και τη διασφάλιση των στοιχείων που της παραχωρούνται. Η  “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” τέλος, δεν ευθύνεται  για ζημία που προκύπτει σε τυχόν λογαριασμό του εκάστοτε χρήστη του PAYPAL κατά ενδεχόμενη συναλλαγή του με την εταιρεία, καθόσον υπεύθυνη για την ασφαλή φύλαξη και λειτουργία του εν λόγω λογαριασμού είναι αποκλειστικά η PAYPAL.

 

7.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Oι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται εύκολα ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη πατώντας το εικονίδιο “καλάθι”.

 Ολοκληρώνετε την παραγγελία σας πατώντας «επιβεβαίωση παραγγελίας». Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κάθε πελάτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο email με τον αριθμό παραγγελίας του. Ο πελάτης μόλις το προϊόν παραδοθεί στον μεταφορέα λαμβάνει άλλο email που περιέχει τον αριθμό αποστολής. Κάθε αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους αριθμούς για να ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας του.

Επιπροσθέτως, για όποιον χρήστη δεν επιθυμεί να αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παραγγελίες είτε τηλεφωνικά στο +30.211 111 0423 είτε με αποστολή email στο info@vassilikifoudouli.com είτε στον φυσικό μας χώρο στην Πλατεία Αιγύπτου αρ.1 στην Αθήνα, κατόπιν ραντεβού.

Η πληρωμή γίνεται:

α) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σημείωση: ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να γίνει η κατάθεση σας αποστέλλεται με email μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Προσοχή! Η κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό μπορεί να γίνει έως και 2 μέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν γίνει, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

β) Μέσω του ασφαλούς συστήματος του PAYPAL (για να πληρώσετε θα πρέπει να έχετε ήδη ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στο PAYPAL και να επιλέξετε τρόπο πληρωμής είτε καταθέτοντας τα χρήματα είτε χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα).

γ) Με αντικαταβολή (Ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

 

8.ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση της παραγγελία σας μπορεί να πραγματοποιηθεί πρίν την αποστολή της. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το προιόν μετα την αποστολη του μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στέλνοντας e-mail στο info@vassilikifoudouli.com ή στο τηλέφωνο 211 111 0423. Γι'αυτήν την διαδικασία απαραίτητος είναι ο μοναδικός κωδικός παραγγελίας που σας απέστειλε αυτόματα το ηλεκτρονικό μας καταστημα με e-mail όταν ολοκληρώσατε την παραγγελία σας.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σε διάστημα 10 ημερών απο την ημέρα παραλαβής της παραγγελία σας. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε και να συνοδεύεται απο την απόδειξη αγοράς ή τιμολογίου πώλησης. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής.

Αμέσως μετα την παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή και αφου βεβαιωθεί απο την εταιρεία οτι το προϊόν καθώς και η συσκευασία του βρίσκονται σε άριστη κατάσταση θα ενημερωθείτε με e-mail για την επιστροφή των χρημάτων σας.

9.ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται o ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας, ενώ  η www.vassilikifoudouli.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

10.ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλα το προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουν σχεδιαστεί από την δημιουργό σχεδιάστρια της  www.vassilikifoudouli.com Κα Βασιλική Φουντούλη.

 Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται μόνο αυθεντικό δέρμα, νήματα   και υφάσματα υψηλής ποιότητας.

Τα προϊόντα “Vassiliki Foudouli Handcrafted Leather Accessories” δεν   παράγονται μαζικά. Κάθε προϊόν   είναι χειροποίητο και μοναδικό.

 Αντιγραφή ή απομίμηση οποιουδήποτε προϊόντος απαγορεύεται αυστηρά και η “KYKΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” εχει  το δικαίωμα να επιδιώξει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των νόμων για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 11.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται με τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vassilikifoudouli.com .  και όποια διαφορά προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.vassilikifoudouli.com διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ιδίως τους νόμους που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υπουργική Απόφαση 31619οικ/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο), και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Συμπληρωματικά με την πρόσβαση σε παραδοσιακά δικαστικά μέσα ικανοποίησης, οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να απευθύνουν τα παράπονά τους σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορείς ΕΕΔ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 70330οικ/2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης πλατφόρμα εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/odr.

 12.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την  “ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ” στο τηλ. +30 211 111 0423 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vassilikifoudouli.com ή με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση :  KΥΚΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ , ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΡ.1 ΤΚ 10434 ΑΘΗΝΑ