Αποστολές & Επιστροφές

Για την Ελλάδα: free delivery και παράδοση από 1-5 ημέρες.

Για την Ευρώπη και Βαλκανικές χώρες: 20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και παράδοση από 5-7 εργάσιμες ημέρες.

Για την Κύπρο: 20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και από 5-10 εργάσιμες ημέρες.

Για χώρες εκτός Ευρώπης και Αμερική 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 5-15 εργάσιμες ημέρες.